Alles over energie en milieu in het dagelijks leven

Zonnepanelen met accu

Op plaatsen zonder elektriciteitsnet kunnen zonnepanelen met accu uitkomst bieden. Dat geldt voor praatpalen langs de snelweg, maar ook voor een camper, een boot of in een afgelegen vakantiehuisje.

Voor consumenten zijn zonnepanelen met accu vooral praktisch als mobiele elektriciteitsvoorziening. Stroom uit zonne-energie is duurzaam, aangezien zonlicht nooit 'op' raakt. Ook komen er bij de omzetting van licht naar stroom in het zonnepaneel, geen schadelijke stoffen vrij.

Maar er is een verschil in milieubelasting tussen zonnepanelen met accu en zonnepanelen aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De netgekoppelde zonnesystemen zijn beter voor het milieu. Ze werken namelijk efficiënter en gebruiken geen accu. Netgekoppelde zonnepanelen zijn behalve milieuvriendelijker, ook goedkoper.

Autonome zonnepanelen en milieu

Autonome zonnesystemen kun je tegenkomen op plaatsen waar geen aansluiting op het elektriciteitsnet is. In Nederland leveren ze energie voor straatverlichting langs afgelegen wegen, voor informatieborden langs snelwegen en voor wegmarkeringen. Op zee laden autonome zonnesystemen accu's op die lichtboeien 's nachts voorzien van energie.

Accu

Zonne-energie is een schone, duurzame bron van elektriciteit. Aan het autonome zonnesysteem zit wel een nadeel: vanwege de accu is de milieubelasting van autonome zonnesystemen groter dan die van netgekoppelde zonnesystemen. De accu is eigenlijk een grote batterij. Net als batterijen bevatten accu's schadelijke stoffen. Hoe schadelijk een accu is, hangt af van het type.

Voor consumenten zijn zonnepanelen met accu eigenlijk alleen nuttig voor een caravan of camper, op een boot of in een buitenhuisje zonder stroomvoorziening. Als er elektriciteit beschikbaar is, zijn netgekoppelde zonnepanelen een slimmere keuze. Die zijn niet alleen minder belastend voor het milieu, maar ook goedkoper.

Kosten zonnepanelen met accu

Een zonnesysteem met accu is altijd duurder dan een netgekoppeld systeem, vanwege de extra kosten voor een accu. Voor een autonoom systeem ben je per 100 watt-piek ongeveer 800 euro kwijt. Bij een opbrengst van 40 kWh elektriciteit per jaar, komt dat neer op ongeveer 1 euro per kWh (inclusief onderhoudskosten).

Zo werkt een zonnesysteem met accu

Zonnepanelen maken elektriciteit uit zonlicht via een zogeheten fotovoltaïsche reactie (photo voltaic in Engels). Meer hierover op Zonnepanelen.

Autonome zonnesystemen hebben een accu, en die werkt als batterij. Overdag slaan de panelen de opgewekte elektriciteit op in de accu. Daardoor kan dit systeem ook 's avonds en 's nachts stroom leveren; dat is bij zonnesystemen die op het net zijn aangesloten niet zo. Netgekoppelde systemen hebben dat ook niet nodig: als de zon onder is, neemt het elektriciteitsnet de stroomlevering over.

Een autonoom zonnesysteem bestaat uit zonnepanelen, kabels, een laadregelaar en een accu. Zonnecellen in de panelen wekken maar een lage spanning op, ongeveer een halve Volt. Door de cellen in serie te schakelen leveren de panelen meestal 12 Volt spanning. De laadregelaar zorgt ervoor dat de accu op de goede manier laadt en ontlaadt.

Opbrengst

In Nederland levert een netgekoppeld zonnesysteem 90 tot 110 kWh elektriciteit op per vierkante meter zonnepaneel, per jaar. Voor een autonoom systeem met hetzelfde vermogen ligt die opbrengst lager, namelijk ongeveer 40 kWh/m2. Dat komt omdat autonome systemen uitschakelen als de accu vol is. Als een netgekoppeld systeem meer elektriciteit opwekt dan er nodig is, dan levert het systeem dat aan het elektriciteitsnet.

Capaciteit: raadpleeg installateur

De capaciteit van een autonoom zonnesysteem moet goed zijn afgestemd op de hoeveelheid elektriciteit die je nodig hebt. Zonder aansluiting op het elektriciteitsnetwerk kun je immers niet terugvallen op reguliere stroom als de accu leeg is, of de zon onvoldoende schijnt.

Vraag daarom een installateur om de juiste capaciteit voor jou te berekenen. In het gesprek zal aan bod komen hoeveel elektriciteit je dagelijks gebruikt en in welke maanden je de panelen wilt gaan gebruiken (de lichtopbrengst wisselt sterk per seizoen). Het elektriciteitsverbruik en het jaargetijde bepalen het benodigde vermogen van de panelen. Het aantal dagen dat de zonne-accu stroom moet kunnen geven voordat die weer moet opladen, bepaalt de capaciteit van de accu.

Meer informatie

  • Installateurs van zonnepanelen vind je op Uneto-vni.nl.
  • Veel leveranciers van zonnepanelen zijn verenigd in Holland Solar / T 030 2328008.
Terug naar boven