Vacatures

Man Fiets Helm
Milieu Centraal helpt mensen duurzame keuzes te maken. Dus wil je een baan die praktisch bijdraagt aan dit actuele maatschappelijke vraagstuk? Houd onze vacatures dan in de gaten!

Bestuurslid met aandachtsgebied financiën

Milieu Centraal heeft een vacature in het Bestuur voor een lid met een financieel/bedrijfseconomisch profiel, die tevens de rol van voorzitter van de Auditcommissie Financiën invult.  

Profielschets bestuurslid met aandachtsgebied financiën

Stichting Milieu Centraal is het kenniscentrum voor duurzaam leven, en geeft consumenten praktische tips en adviezen: van afval scheiden tot zonnepanelen kopen. Milieu Centraal garandeert onafhankelijke en betrouwbare informatie. We staan dagelijks de pers te woord, werken samen met vele andere partijen en informeren dagelijks 20.000 tot 30.000 consumenten via milieucentraal.nl, andere websites en sociale media.

Stichting Milieu Centraal ging in 1998 van start om mensen te helpen bij het maken van duurzame keuzes. Met 35 medewerkers is Milieu Centraal groot genoeg om iets te betekenen, en klein genoeg om onderling betrokken te zijn. Ika van de Pas is directeur. Communicatieadviseurs en onderzoekers werken samen in team Duurzaam Consumeren en team Energie in huis. Daarnaast is er een webredactie, een team social media en ondersteuning door het secretariaat.

Milieu Centraal – financiën/samenwerking

Milieu Centraal is opgericht door de overheid en wordt voor ongeveer twee derde door de overheid gefinancierd. In 2021 heeft de organisatie een samenwerking met de Ministeries van Infrastructuur en Milieu, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken. Activiteiten zijn vastgelegd in jaarlijkse programma’s. De ministeries betalen mee aan de kennisbasis, de website en projecten op specifieke beleidsterreinen, zoals energiebesparing, afval, mobiliteit en voeding.

De rest van de financiering van Milieu Centraal komt van het bedrijfsleven. Samen met brancheorganisaties en individuele bedrijven voert de organisatie projecten uit. Bedrijven betalen naast de projectkosten ook een ‘kennis-fee’, waarmee ze bijdragen aan het in stand houden van de kennisbasis die Milieu Centraal heeft opgebouwd. Met kennis van zowel inhoud als communicatie ondersteunt Milieu Centraal bijvoorbeeld energiebesparingsactiviteiten van een energiebedrijf, of geeft samen met een supermarkt voorlichting aan consumenten in de winkel.

Bestuur

Het Bestuur van Milieu Centraal waarborgt de onafhankelijke positie van Milieu Centraal en houdt toezicht op de organisatie. De leden zijn afkomstig uit verschillende geledingen van de samenleving (overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties). Het Bestuur zet zich in voor het versterken van de organisatie, leden worden geacht hun netwerken en kennis actief ter beschikking te stellen.

Het Bestuur stelt de jaarrekening en begroting vast en denkt mee over het te voeren beleid. Het Bestuur levert tevens input op de strategie en activiteiten van Milieu Centraal, draagt kansen aan en beoordeelt de effectiviteit en prestaties van Milieu Centraal. Het bestuur komt drie tot viermaal per jaar samen om te vergaderen met de directeur.

Samenstelling Bestuur

De samenstelling van het Bestuur is zodanig dat er voldoende kennis en ervaring aanwezig is met de rol en verantwoordelijkheid van Milieu Centraal alsmede de ontwikkelingen van de organisatie in het krachtenveld.

Het is gewenst dat in het Bestuur diverse aspecten van het milieu, duurzaamheid of energie krachtenveld alsmede de rol die consumenten hierin spelen, vertegenwoordigd zijn. Leden zijn afkomstig uit bedrijven, overheden en organisaties in het brede veld van duurzaamheid. Het Bestuur van Milieu Centraal streeft naar pluriformiteit en diversiteit. Voorts bestaat het statutair tenminste uit vijf en ten hoogste uit negen bestuursleden; De zittingstermijn is vier jaar, dit kan eenmalig met drie jaar worden verlengd.

Profiel lid van Bestuur

Het Bestuur beschikt als geheel over de volgende kwalificaties:

 • Kennis en ervaring op een of meerdere werkterreinen van Milieu Centraal, te weten milieu, energie en consumentenexpertise.
 • Het hebben van een relevant netwerk op een of meerdere van deze werkterreinen.
 • Zicht hebben op beleidsontwikkeling en maatschappelijke discussie op een of meerdere werkterreinen van Milieu Centraal.
 • Bestuurlijk inzicht en ervaring.
 • Analytisch vermogen en strategisch inzicht.
 • Een intrinsieke motivatie voor duurzaamheid en een actieve interesse in de rol die Milieu Centraal speelt bij gedragsverandering door consumenten.
 • Een onafhankelijke kritische opstelling.

Specifiek profiel lid van het Bestuur met aandachtsgebied financiën

Vanwege het verstrijken van de maximale benoemingstermijn ontstaat een vacature in het Bestuur voor een lid met een financieel/bedrijfseconomisch profiel, die tevens de rol van voorzitter van de Auditcommissie Financiën invult.

Gewenst profiel:

 • Financiële of accountancy achtergrond, met ervaring in de non profit sector.
 • Academisch werk en denk niveau.
 • Ervaring als toezichthouder/ bestuurder.
 • In staat de rol van klankbord/sparringpartner op financieel en bedrijfseconomisch gebied in te vullen voor de directeur.

Geschatte tijdsbesteding per jaar

3 tot 4 Bestuursvergaderingen in Utrecht/online, een enkel dagdeel voor representatie of een bijeenkomst, plus voorbereiding en e-mailuitwisseling.

Bezoldiging

Voor de vergaderingen is voor de bestuursleden een vacatievergoeding van €200 beschikbaar.

Procedure en inlichtingen

We zien graag uw reactie tegemoet; stuur die voor 15 april naar Ika van de Pas, directeur Milieu Centraal ika.vandepas@milieucentraal.nl o.v.v. van Bestuurslid met aandachtsgebied financiën
Voor meer informatie kunt u eveneens bellen/mailen met: Ika van de Pas 06-38825132

Profielschets bestuurslid met aandachtsgebied financiën (pdf)

Meisje zit tegen kleurrijke muur met speelgoed te spelen. Stappenplan voorzetwand.

Stageplaatsen

Diverse studenten hebben hun (master)onderzoek gedaan bij Milieu Centraal. Heb je interesse in een stage op het gebied van milieu-onderzoek of communicatie, stuur dan je stage- of afstudeervoorstel en je CV naar info@milieucentraal.nl, onder vermelding van 'voorstel stage / afstudeeronderzoek'.

Milieu Centraal heeft jaarlijks ruimte voor twee stagiaires; we plaatsen alleen studenten die al wat verder zijn in hun studie. Een stagevergoeding is beschikbaar.

Duurzaamheid leeft erg onder studenten, dat blijkt wel uit de vele stageverzoeken die we krijgen. Daar zijn we blij mee en in 2021 zijn er weer 2 stageplekken beschikbaar. De grote belangstelling zorgt er helaas ook voor dat we studenten moeten teleurstellen.