Vacatures

Man Fiets Helm
Milieu Centraal helpt mensen duurzame keuzes te maken. Dus wil je een baan die praktisch bijdraagt aan dit actuele maatschappelijke vraagstuk? Houd onze vacatures dan in de gaten!

Senior onderzoeker Afval & Verpakkingen

tenminste 32 uur (0,88 fte)

De onderzoekers van Milieu Centraal zijn samen verantwoordelijk voor de inhoudelijke onderbouwing van de tips en adviezen voor consumenten over duurzamer leven: alles wat op milieucentraal.nl staat en wat we via onze campagnes verspreiden. Zij zijn verantwoordelijk voor de gevalideerde kennisbasis van Milieu Centraal.

We zoeken een senior onderzoeker voor het team ‘duurzaam consumeren en circulaire economie’ (DCCE), met eindverantwoordelijkheid voor het brede thema Afval & Verpakkingen, en waarschijnlijk een aantal andere onderwerpen (waaronder schoonmaken). De functie richt zich op het onderzoeken van de milieu-impact van het grondstoffenvraagstuk, en wat burgers/consumenten kunnen doen om deze impact te verkleinen.

Als senior onderzoeker houd je voor jouw onderwerpen de ontwikkelingen bij, agendeer je onderwerpen, doe je onderzoek rondom nieuwe onderwerpen of vraagstukken, houd je voor jouw onderwerpen de kennisbasis up-to-date (een geheel van Excels en rapporten/brondocumenten), en onderhoudt en benut je een relevant netwerk van deskundigen. Ook ben je inhoudelijk sparringpartner voor andere onderzoekers van Milieu Centraal (op andere thema’s). Onderzoekswerk bij Milieu Centraal is voornamelijk deskresearch, waarbij je veel contacten hebt met anderen, zoals collega-experts bij andere kennisinstellingen en instituten, brancheverenigingen en bedrijven, en milieu- en consumentenorganisaties.

Daarnaast word je ingezet bij projecten, waar je als onderzoeker verantwoordelijk bent voor het inhoudelijke deel. Je moet je kennis dus goed kunnen vertalen naar de praktijk en in praktische consumentenadviezen. Ook check je communicatie-uitingen op juistheid.

Het werk van de onderzoekers is bij Milieu Centraal afwisselend, en dat vergt flexibiliteit. Je moet in staat zijn om ‘even iets uit te zoeken’ als een journalist belt met een vraag. En je moet een goed gestructureerd rapport kunnen schrijven met heldere berekeningen en scherpe conclusies, en dat kunnen verantwoorden aan onze Wetenschappelijke Raad van Advies. Vraagstukken rondom keuze van methodieken, brongebruik en berekeningen staan hierbij centraal.

Er werken 10 onderzoekers bij Milieu Centraal, die intensief samenwerken met de communicatieadviseurs op hun terrein. Je doet je werk nooit alleen.

Over jou

Je bent een onderzoeker met een natuurwetenschappelijke en/of milieuwetenschappelijke achtergrond op WO-niveau, en je hebt 3 tot 5 jaar relevante werkervaring. Bijvoorbeeld bij een onderzoeksgroep, maar je kunt ook uit de advieswereld komen. Je voldoet aan onderstaande competenties en ervaring.

Jij

  • Bent een onderzoeker pur sang die een vraagstuk vertaalt naar heldere onderzoeksvragen en inzichten uit verschillende bronnen kan combineren tot conclusies en praktische consumenten-adviezen.
  • Geeft verantwoording voor gemaakte onderzoekkeuzes en vindt hiervoor draagvlak bij de stakeholders (intern en extern).
  • Bent goed op de hoogte van wat er speelt op jouw terrein, je beschikt over een brede kennis van methodieken zoals bijvoorbeeld LCA studies, en je kunt bronnen beoordelen op hun betrouwbaarheid.
  • Hebt al een goed (kennis)netwerk op je onderwerp, of bent in staat dit snel op te bouwen en vindt inhoudelijk netwerken ook leuk.

En je bent

  • In staat om projectmatig en resultaatgericht binnen de beschikbare middelen te werken.
  • Collegiaal en communicatief: je kan makkelijk samenwerken met collega’s.
  • Klantgericht: je bent gewend om te werken in projecten met zowel interne als externe partners en partijen.
  • Zelfstandig werkend en flexibel; je stelt hoge eisen aan kwaliteit, je weet wat er moet gebeuren en hebt de senioriteit om daar zelf prioriteiten in te kunnen stellen. Je schrikt niet van onverwachte spoedklussen.
  • Zorgvuldig, accuraat en transparant in je werk.

Milieu Centraal

Is een centrum voor toegepaste kennis over duurzaamheid en dé praktische gids voor iedere duurzame stap in het dagelijks leven. We zijn met ruim 30 collega’s groot genoeg om iets te betekenen en klein genoeg om onderling betrokken te zijn. Professionaliteit en werkplezier gaan bij ons goed samen.
We zijn een flexibel team en hebben moderne arbeidsvoorwaarden. Voor de salarissen hanteren we een eigen salaristabel. Voor deze functie varieert het bruto salaris van 2.781 tot 4.469 euro per maand. Je ervaring is bepalend voor de hoogte. Het gaat om een tijdelijke aanstelling voor een jaar, met zicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren.

Procedure en inlichtingen

We zien graag je CV en motivatie tegemoet. Stuur die uiterlijk 9 februari naar vacatures@milieucentraal.nl ovv van ‘Senior onderzoeker DCCE’.

De functie is niet geschikt voor pas afgestudeerden of voor mensen met een heel andere inhoudelijke achtergrond dan duurzaamheid-gerelateerde onderwerpen.

Je kunt voor meer informatie bellen met Linda Nijenhuis, programmamanager duurzaam consumeren en circulaire economie, tel. 06 - 8357 2194.

Download de vacaturetekst (.pdf)

Stageplaatsen

Diverse studenten hebben hun (master)onderzoek gedaan bij Milieu Centraal. Heb je interesse in een stage op het gebied van milieu-onderzoek of communicatie, stuur dan je stage- of afstudeervoorstel en je CV naar info@milieucentraal.nl, onder vermelding van 'voorstel stage / afstudeeronderzoek'.

Milieu Centraal heeft jaarlijks ruimte voor twee stagiaires; we plaatsen alleen studenten die al wat verder zijn in hun studie. Een stagevergoeding is beschikbaar.

Duurzaamheid leeft erg onder studenten, dat blijkt wel uit de vele stageverzoeken die we krijgen. Daar zijn we blij mee en in 2021 zijn er weer 2 stageplekken beschikbaar. De grote belangstelling zorgt er helaas ook voor dat we studenten moeten teleurstellen.