Alles over energie en milieu in het dagelijks leven

Kosten en opbrengst zonnepanelen

De kosten van zonnepanelen inclusief installatie en omvormer zijn in de afgelopen 10 jaar drie keer zo laag geworden. Het kopen van zonnepanelen is al langere tijd een aantrekkelijke investering en is goed voor het klimaat.

Een zonnepanelensysteem van 10 panelen kost inclusief omvormer, installatie en btw ongeveer 4.600 euro (prijspeil mei 2016). De btw op zonnepanelen kun je terugvragen van de Belastingdienst. Daarmee worden 10 zonnepalen zo’n 800 euro goedkoper. De prijzen van zonnepanelen zijn de laatste jaren gestaag gedaald, door technische ontwikkelingen en schaalvergroting. Vraag meerdere offertes aan, voor actuele prijzen en een goede prijsvergelijking!

Besparing stroomkosten

Jaarlijks produceert een zonnepanelensysteem van 10 panelen (2.600 watt-piek) 2.300 kWh elektriciteit: bij de leverancier zou je daar momenteel 460 euro voor betalen (prijspeil 2017). Wat een investering in zonnepanelen nog interessanter maakt, is dat de prijs van elektriciteit van het elektriciteitsnet naar verwachting kan stijgen, terwijl je met zonnepanelen jarenlang stroom opwekt waar je niets voor hoeft te betalen.

Advies op maat over zonnepanelen

Weten wat zonnepanelen jou zouden kosten en opleveren?

Doe de zonnepanelencheck

Rendement aankoop zonnepanelen

De winst van zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van 5 procent op een spaarrekening. Zo zijn zonnepanelen een uiterst rendabele investering. Als je de btw op zonnepanelen terugvraagt heeft de investering zelfs een rendement van 6 procent.

De terugverdientijd is ongeveer 10 jaar. Als je btw terugvraagt is de terugverdientijd zo’n 8 jaar.

Onzekerheden

Het rendement van de investering in zonnepanelen kan in de loop van de jaren mee- of tegenvallen:

  • De elektriciteitsprijs is van invloed op het berekende rendement.
  • Er is een kleine kans dat jouw zonnepanelen kapot gaan, waardoor het rendement lager uitvalt.
  • Energiebedrijven zijn wettelijk verplicht om voor de stroom die een huishouden via zonnepanelen aan het stroomnet levert - voor zover de opgewekte hoeveelheid stroom kleiner is dan het eigen verbruik - het geldende stroomtarief te betalen (inclusief energiebelasting en btw). Mocht deze verplichting, die in elk geval tot eind 2019 geldt, ooit vervallen, dan daalt het rendement. 
  • Als je verhuist zijn de verhuiskosten van de zonnepanelen of de mogelijk hogere verkoopwaarde van jouw huis door de zonnepanelen van invloed op het rendement.

Zie ook de algemene Disclaimer voor de overige onzekerheden.

Berekening rendement

Een systeem van 10 zonnepanelen en 2.600 watt-piek kost ongeveer 4.600 euro (aanschaf zonnepanelen en omvormer plus installatie). De panelen gaan zo'n 25 jaar mee, de omvormer is na 12 à 13 jaar aan vervanging toe (kosten ongeveer 900 euro, lees meer op Praktische zaken na aankoop). Je bespaart in het eerste jaar al 455 euro op jouw elektriciteitsrekening. Dit levert je over de gehele periode een rendement op dat is te vergelijken met 5 procent rente op een spaarrekening. Milieu Centraal heeft in deze berekening geen rekening gehouden met eventuele subsidie of btw-teruggave op aankoop en installatie van zonnepanelen.

Hoe groter, hoe goedkoper

Hoe groter het systeem hoe lager de prijs per opwekvermogen, zoals de onderstaande tabel toont. Een systeem van 6 panelen kost inclusief installatie bijvoorbeeld 1,94 euro per watt-piek, terwijl een systeem van 18 panelen slechts 1,62 euro per watt-piek kost.

De installatiekosten maken nu zo'n 12 tot 20 procent uit van de totale kosten. Ook hier geldt: hoe groter jouw systeem, hoe lager het bedrag per vermogen.

Aantal panelen Prijs (€/Wp) Vermogen systeem (Wp) Totaalprijs (€) Totaalprijs incl btw teruggave (€) Opbrengst per jaar (€)
6 1,94 1.600 3.100 2.500 270
10 1,78 2.600 4.600 3.800 460
18 1,62 4.700 7.600 6.300 800

Gemiddelde kosten inclusief btw; Wp = watt-piek. Bron: Stichting Monitoring Zonnestroom en Milieu Centraal.

Stroom die je niet direct verbruikt wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Hiervoor krijg je dezelfde prijs als je normaal betaalt voor jouw stroom.

Stroom die je aan het net levert: salderen en teruglever-vergoeding

Meestal produceren zonnepanelen stroom op een moment dat jij zelf geen stroom gebruikt. Die stroom wordt dan geleverd aan het elektriciteitsnet. Het energiebedrijf verrekent de levering vervolgens met de stroom die jij afneemt van het net (dit heet salderen) en betaalt daarvoor dezelfde prijs als jij betaalt voor jouw stroom (gemiddeld 20 cent per kWh, prijspeil 2017). Deze salderingsregeling geldt in ieder geval tot en met 2019, maar wordt wellicht verlengd tot eind 2022. Het nieuwe kabinet zal daarover een beslissing moeten nemen.

Salderen heeft maximum

Salderen heeft wel een maximum: lever je jaarlijks meer stroom aan het net dan wat je van het net afneemt, dan krijg je een lagere vergoeding voor het overschot dat je produceert. Deze zogeheten terugleververgoeding verschilt per energiebedrijf en ligt ongeveer tussen 3 en 11 cent per kWh.

Hoogte terugleververgoeding verschilt 

Een voorbeeld: je neemt 2.000 kWh stroom per jaar van het net af en levert via je zonnepanelen 2.500 kWh aan het elektriciteitsnet. Het energiebedrijf moet voor 2.000 kWh geleverde stroom het geldende stroomtarief betalen (20 cent per kWh, prijspeil 2017). Voor de overige 500 kWh mag het een lager tarief betalen (dit wordt vaak de terugleververgoeding genoemd). Het energiebedrijf mag het lagere tarief zelf vaststellen. De vergoeding verschilt sterk per energiebedrijf en ligt ongeveer tussen de 3 en 11 cent per kWh. Als je veel stroom produceert, is het is dus de moeite waard om verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. Op internet staan overzichten, zoek bijvoorbeeld op 'terugleveren stroom en salderen'. Wil je precies weten wat je krijgt, neem dan contact op met het energiebedrijf.

Vereniging van Eigenaren

Deze saldering van duurzaam opgewekte elektriciteit geldt alleen voor kleinverbruikers (naast huishoudens bijvoorbeeld scholen, verenigingen van eigenaren en sportparken). Bij een vereniging van eigenaren wordt gekeken naar het totale gezamenlijke stroomgebruik, tenzij een stroomverdeler wordt gebruikt. Deze verdeelt de geproduceerde stroom over de verschillende, individuele aansluitingen. Lees hierover meer op Zonnepanelen voor VvE.

Geschikte meter nodig

Om te weten hoeveel stroom je zonnepanelen aan het net hebben geleverd, heb je een meter nodig die niet alleen kan meten hoeveel stroom je van het net afneemt, maar ook hoeveel je aanlevert. Heb jij geen geschikte meter, vraag dan de netbeheerder de meter te vervangen. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Heb je een meter die de stroom die jij levert niet registreert, maar die wel terug kan draaien? Dan verrekent jouw meter jouw afname van elektriciteit automatisch met de geleverde elektriciteit. Zo'n meter mag blijven zitten totdat die niet meer werkt.

Lokale of regionale subsidies

In veel gemeentes of provincies bestaan subsidies op het aanbrengen van zonnepanelen. Je ontdekt eenvoudig of dat in jouw woonplaats het geval is op Energiesubsidiewijzer.nl.

Btw op zonnepanelen terugvragen

Particulieren kunnen de btw op aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst. Lees hoe eenvoudig dit is op Btw op zonnepanelen terugvragen.

Scherpe prijsdaling van zonnepanelen

Door de gedaalde prijzen van zonnepanelen worden er steeds meer van verkocht. De onderstaande grafiek toont de prijsontwikkeling op de Nederlandse markt in de afgelopen jaren.

1782-ZPtrend-726.jpg

Gemiddelde prijs van 10 zonnepanelen inclusief installatie en omvormer per wattpiek. 10 panelen (2600 wattpiek) kosten in 2016 dus 4.600 euro. De gemiddelde prijs is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de prijs van mono-en polykristallijne zonnepanelen en een gewogen gemiddelde voor plaatsing op schuine en platte daken.

Advies op maat over zonnepanelen

Weten hoeveel zonnepanelen in jouw situatie zouden kosten en opleveren?

Zonnepanelencheck
Terug naar boven