Praktisch over duurzaam

Zonnepanelen voor MKB

Ook op het dak van jouw bedrijfsruimte is het mogelijk om stroom op te wekken met zonnepanelen. Er zijn speciale regelingen die investeren in zonnepanelen gunstiger maken.

Als je zonnepanelen overweegt, zullen dit de eerste algemene vragen zijn waar je tegen aanloopt:

Op deze pagina vind je verder specifieke aandachtspunten bij de aanschaf van zonnepanelen als ondernemer.

Regelingen voor ondernemers

Er bestaan drie belastingregelingen en één subsidieregeling voor ondernemers, die interessant kunnen zijn voor middelgrote en kleine bedrijven die zonnepanelen willen aanschaffen: (1) de Milieu Investeringsaftrek (MIA), (2) de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL) en (3) de Energie Investeringsaftrek (EIA). Deze regelingen kunnen worden gecombineerd, maar de EIA en de MIA mogen niet tegelijk worden ingezet, tenzij het gaat om de verwijdering van asbestdaken.

Sinds 2012 stimuleert de overheid ondernemers om asbestdaken te vervangen door het fiscaal extra voordelig te maken. Een ondernemer die asbest verwijdert en vervolgens zonnepanelen laat plaatsen mag wel zowel de MIA en Vamil als de EIA toepassen voor de investering in zonnepanelen.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) mag een bedrijf bovenop zijn gebruikelijke afschrijving 41,5% van de investeringskosten aftrekken van zijn fiscale winst. Daardoor wordt de te betalen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting lager. Het financiële voordeel is dus afhankelijk van het soort onderneming: BV structuur of eenmanszaak/VOF. Gemiddeld levert de EIA 10% belastingvoordeel op. Non-profit organisaties en particulieren hebben geen recht op EIA. Lees meer op www.rvo.nl.

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL)

Met de MIA kunnen bedrijven bovenop hun gebruikelijke investeringsaftrek tot 36% van de investering in duurzame energieopwekking aftrekken van hun fiscale winst. De VAMIL biedt de mogelijkheid om 75% van het investeringsbedrag op een door de ondernemer gewenst tijdstip af te trekken. Door sneller afschrijven vermindert een ondernemer de fiscale winst en betaalt daardoor minder belasting in dat jaar, wat een rente- en liquiditeitsvoordeel geeft. De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Meer informatie is te vinden op www.rvo.nl.

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+)

Grootschalige zonnepanelencentrales (met een vermogen van meer dan 15000 Watt-piek) kunnen Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) subsidie ontvangen. Om te bewerkstelligen dat de goedkoopst op te wekken duurzame energie het meest wordt gestimuleerd, is er een subsidieopzet in fases, waarbij het subsidiebedrag per kWh per fase omhoog gaat. Omdat het budget van de regeling beperkt is, is er kans dat wanneer wordt ingeschreven op een latere fase en dus een hoger subsidiebedrag, er geen subsidie meer wordt uitgekeerd. Vanaf 2014 kan een ondernemer niet meer SDE+ subsidie aanvragen en tegelijkertijd in aanmerking kunnen komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). Zie www.rvo.nl.

De SDE+ 2016 heeft 2 opstellingsrondes: voorjaar en najaar. De voorjaarsronde is gesloten, en ruim overtekend. Het beschikbare budget was 4 miljard. De openstelling van de SDE+ 2016 najaarsronde wordt in oktober 2016 verwacht

Over het algemeen worden zon-PV projecten rendabel met een SDE+ vergoeding in de latere fases. de kans is echter ook groter dat het budget dan al overtekend is. Hoe de SDE+ zich dit jaar zal ontwikkelen en of dit wederom grote kansen gaat bieden voor de zonne-energie sector is lastig te voorspellen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) zal vanaf openstelling elke twee weken een stand van zaken uitbrengen. Ondernemers die graag zonnepanelen willen, zullen deze nauwlettend in de gaten moeten houden en strategisch moeten aanvragen.

Bekijk deze film op het Evenement Hier Opgewekt in november 2015 voor meer informatie over de SDE+ regeling. 

Kosten en besparing voor ondernemers  

Ondernemers betalen geen btw over de aanschaf van een zonnestroomsysteem en het onderhoud. Dit scheelt 21 procent op de bruto investering in materiaal en momenteel 6 procent op de bruto investering in arbeid (installatie bedraagt gemiddeld ongeveer een vijfde van de totale aanschafprijs).

Op de Zonnepanelencalculator vind je een indicatie van de kosten en baten van zonnepanelen in jouw bedrijfssituatie. Bij netbeheerder Liander kun je met de aansluitcalculator doorrekenen wat de kosten en baten van zonnepanelen zijn en of het nodig is om de netaansluiting te verzwaren. 

Let op het dak

Daken van bedrijfspanden lenen zich over het algemeen uitstekend voor het plaatsen van zonnepanelen. Het is wel aan te raden om de dakconstructie te laten controleren voordat je zonnepanelen laat plaatsen. Sommige dakconstructies van bedrijfspanden kunnen namelijk te licht zijn om een zonnepanelensysteem te dragen.

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.